Untitled

#4 - GUILLERMO, EDWIN 
FOR BOARD MEMBER
2ND DISTRICT OF CAGAYAN

May 13, 2019

ECG-Empowering Communities and Grassroots. Ang First Priority Niya.   1. Pagsusulong sa pagiging produktibo sa Agrikultura ang bawat Cagayano.   2. Paggawa ng pagpapasiya para sa maayos na Katarungang Pambarangay.   3. Paggawa ng pagpapasiya para sa Serbisyong pang-Edukasyon.   4. Paggawa ng pagpapasiya para sa Serbisyong pang-Kalusugan.   5. Paggawa ng pagpapasiya para sa Turismo sa Distrito Dos